Lokalizacja google maps panoramy: Skałki koło zamku w OgrodzieńcuWspółrzędne geograficzne panoramy


50°27'08.29'' N   19°33'11.09'' E

Copyright(C) Marcin Rejdych http://swiat360.pl
xxxxxx
wiadomość