Biblioteka górska


Jest to ostatnie wydanie z 1992r. prawdopodobnie najdokładniejszej mapy Tatr jeśli chodzi o papierowe wydawnictwa. Mapa jest podzielona na 14 arkuszy opracowanych przez Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ponieważ mapy te zostały wydane w ograniczonym nakładzie i coraz trudniej je zdobyć postanowiłem je udostępnić tutaj.

mapa tatry topografia 1:10000

Tatrzański Park Narodowy (1966) 1:30000

Archiwalna mapa Tatrzańskiego Parku Narodowego z 1966r. w skali 1:30000

mapa tatr online


Kontakt

Facebook - kontakt do Marcin Rejdych