Lokalizacja google maps panoramy: NPE - Dzwonnica z Nowej GóryWspółrzędne geograficzne panoramy


50°04'32.47'' N   19°26'18.93'' E

Copyright(C) Marcin Rejdych http://swiat360.pl
xxxxxx
wiadomość