Lokalizacja google maps panoramy: Katowice - most nad aleją W.RoździeńskiegoWspółrzędne geograficzne panoramy


50°15'45.75'' N   19°01'47.24'' E

Copyright(C) Marcin Rejdych http://swiat360.pl
xxxxxx
wiadomość