Lokalizacja google maps panoramy: Zamek w Ogrodzieńcu - brama w murzeWspółrzędne geograficzne panoramy


50°27'10.03'' N   19°33'09.45'' E

Copyright(C) Marcin Rejdych http://swiat360.pl
xxxxxx
wiadomość